XVI Trobada de la Ciència i de la Tècnica (12-14 de noviembre de 2020)

Mesa: «Ciencia y naturaleza en la época contemporánea»

Comunicación de Jesús I. Catalá: «Les vides de Josep Giner Marí (1901-1946): supervivències, vocacions i contingències en la carrera d’un naturalista»